03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ГІДРОДИНАМІКИ
ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

     У 2017 р. відділ було об'єднано з науковим відділом стратифікованих течій. Зараз його очолює доктор технічних наук Степан Іванович Кріль.

      С. І. Кріль - відомий учений в області гідродинаміки багатофазних середовищ. Ним отримано важливі результати, що стосуються фундаментальних і прикладних досліджень турбулентних потоків суспензій і газосумішей в трубах. Він – автор понад 140 наукових праць, у тому числі п'яти монографій і чотирьох навчальних посібників. Підготував чотирьох кандидатів і одного доктора наук. Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом редакційних колегій наукових журналів і збірників по прикладній гідродинаміці, гідравліці і гідротехніці. Проводить педагогічну діяльність.

Наукові напрямки діяльності:

  • дренажні пристрої з полімерних матеріалів;
  • геотекстильні матеріали для гідротехнічного будівництва;
  • протизсувні споруди та заходи для захисту зсувних і зсувонебезпечних територій.

     У відділі виконано експериментальні й теоретичні дослідження конструкцій горизонтального, вертикального та променевого дренажів з волокнистими фільтрами й виконано впровадження в практику меліоративного й гідротехнічного будівництва, здійснено дослідно-виробничу перевірку їх роботи. Розроблено методи розрахунку й нормативні документи на конструкції дренажу різного призначення та дренажні фільтри зі штучних волокнистих матеріалів, захищені авторськими свідоцтвами й патентами.

     Проведено експериментальні й теоретичні дослідження сучасних фільтруючих геотекстильних матеріалів для гідротехнічного будівництва. такі матеріали стійкі до впливу зовнішніх сил, дозволяють отримати економні інженерні конструктивні рішення для різних умов експлуатації. У відділі проводяться теоретичні й експериментальні дослідження впливу заглиблених споруд на гідрогеологічні умови прилеглих територій. У їхніх рамках розроблено математичні моделі й отримані закономірності підйому рівнів ґрунтових вод у залежності від конструкцій заглиблених споруд і пристінних дренажів.

     Відділ має гідравлічну лабораторію й лабораторію фільтрації, у яких можна проводити експериментальні дослідження за такими напрямками:

  • вивчення гідравліки руху рідини у гідравлічних і хвильових лотках;
  • вивчення фільтраційних властивостей ґрунтів, природних і штучних пористих матеріалів;
  • вивчення характеристик міцності штучних фільтруючих матеріалів;
  • вивчення взаємодії геотекстильних матеріалів з ґрунтом;
  • вивчення міцності малозв’язних ґрунтів при тривалому впливі стаціонарних і динамічних навантажень.

     Дослідження міцності ґрунтів проводяться на двох установках кільцевого зсуву, на які отримано патенти України. Це дозволяє вивчати характер зміни міцності ґрунтів при замочуванні, фільтраційних і динамічних впливах.