01.06.2017

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

Бровченко I. О. "ЧИСЕЛЬНІ ЛАГРАНЖЕВІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ПРИБЕРЕЖНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ" (докт. фіз,-мат. наук)
02.10.2017

"Консонанс-2017"

Акустичний симпозіум "Консонанс-2017"

Збірники тез конференції
"Комп'ютерна гідромеханіка"

2008 
2010
2012
2014
2016