27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

 АСПІРАНТУРА В ІНСТИТУТІ

 ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ
"ПРО ОСВІТУ" ТА "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ" ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умови прийому до аспірантури Буде додано після отримання ліцензії
  Статут закладу освіти ДОКУМЕНТ
  Ліцензії на провадження освітньої діяльності Буде додано після отримання ліцензії
  Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти Буде додано після отримання акредитації
  Структура та органи управління закладу освіти ПОСИЛАННЯ
  Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами ДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТ
  Концепція освітньої діяльності за спеціальністю ДОКУМЕНТ
  Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою ПРОГРАМА
  Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Запланований ліцензований обсяг
5 осіб
  Мова (мови) освітнього процесу українська
  Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
(у разі його проведення)
ПОСИЛАННЯ
  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) ДОКУМЕНТ
  Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) ДОКУМЕНТ
  Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання ДОКУМЕНТ
  Результати моніторингу якості освіти --
  Річний звіт про діяльність закладу освіти ДОКУМЕНТ
  Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти ДОКУМЕНТ
  Правила прийому до закладу освіти Буде додано після отримання ліцензії
  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами ДОКУМЕНТ
  Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
(на умовах контракту)
Буде додано після отримання ліцензії
  Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати Додаткові освітні послуги не надаються
  Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти ДОКУМЕНТ
  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти ДОКУМЕНТ
  Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти ДОКУМЕНТ
  Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) ДОКУМЕНТ
  Бюджет закладу освіти Буде додано після отримання ліцензії
  Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього Буде додано після отримання ліцензії
  Звіт про використання та надходження коштів Буде додано після отримання ліцензії
  Інформація про проведення тендерних процедур ПОСИЛАННЯ
  Штатний розпис на поточний рік Буде додано після отримання ліцензії