29.09.2020

ПОДІЇ (ОНОВЛЕНО)

VII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка» + розклад сесій ZOOM
15.10.2020

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Загуменний Я. В. "ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕЧІЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБТІЧНИХ ТІЛ" (докт. фіз.-мат. наук)

Шановні колеги!

Інститут гідромеханіки НАН України проводить

VII міжнародну науково-практичну конференцію «Комп’ютерна гідромеханіка»

Конференція буде проходити 29-30 вересня 2020 р. в Інституті гідромеханіки НАН України
м.Київ, вул. Марії Капніст [колишня Желябова], 8/4

РОЗКЛАД СЕСІЙ ZOOM

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (ПОСИЛАННЯ)

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ (ПОСИЛАННЯ)

Голова організаційного комітету:

академік НАН України В.Т.Грінченко (ІГМ НАНУ, Київ)

Заступник Голови організаційного комітету

чл.-кор. НАНУ Г.О.Воропаєв (ІГМ НАНУ, Київ)

Члени програмного комітету:

 академік НАНУ С.О.Довгий (ІГМ НАНУ, Київ)

чл.-кор. НАНУ В.І.Тимошенко (ІТМ НАНУ, Дніпро)

чл.-кор. НАНУ О.М.Тимоха (ІМ НАНУ, Київ)

д.ф.-м.н. В.С.Мадерич (ІПММС НАНУ, Київ)

д.т.н. Є.О.Шквар (ІГМ НАНУ, Київ)

д.т.н. С.В.Алексєєнко (ДНУ, Дніпро)

д.ф.-м.н. В.С.Малюга (ІГМ НАНУ, Київ)

Члени організаційного комітету:

д.т.н. В.А.Воскобійник (ІГМ НАНУ, Київ)

к.ф.-м.н. Н.В.Розумнюк  (ІГМ НАНУ, Київ)

к.т.н. В.І.Коробов (ІГМ НАНУ, Київ)

к.ф.-м.н. Я.В.Загуменний (ІГМ НАНУ, Київ)

к.т.н. О.О.Баскова (РМВ ІГМ НАНУ, Київ)

Вчений секретар:

к.ф.-м.н. Н.Ф.Димитрієва (ІГМ НАНУ, Київ)

Запрошуємо взяти участь в роботі конференції.

Напрями роботи конференції:

  • Комп’ютерне моделювання задач механіки суцільних середовищ
  • Чисельні методи в механіці суцільних середовищ
  • Задачі гідродинамічної пружності
  • Турбулентність
  • Керування вихровими структурами в неізотермічних потоках
  • Комп’ютерні методи обробки експерименту

Важлві дати:

31.07.2020 – Представлення реєстраційних форм і матеріалів доповідей

15.08.2020 – Інформація про включення в програму конференції

 29-30.09.2020 – Робота конференції

Організаційний внесок в розмірі 200 грн. можна сплатити на конференції.
Студенти та аспіранти от оргвнеску звільняються.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (ПОСИЛАННЯ)

Адреса для листування:

comphydromech@gmail.com