29.09.2020

ПОДІЇ (ОНОВЛЕНО)

VII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка» + розклад сесій ZOOM
15.10.2020

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Загуменний Я. В. "ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕЧІЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБТІЧНИХ ТІЛ" (докт. фіз.-мат. наук)

АКУСТИЧНЕ МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

У ІГМ НАНУ велика увага приділяється розробці інноваційного медичного обладнання для неінвазивної акустичної діагностики респіраторних та кардіологічних захворювань. Ці дослідження відповідають передовим світовим трендам у цій галузі, а більшість розробок не мають аналогів не тільки в Україні, а й на території колишнього Радянського Союзу й Центральної Європи.

 

КОМПЛЕКСИ ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Й АУДІОВІЗУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗВУКОВ ДИХАННЯ "КОРА"

CORA-03-M1 complex  Силами відділу гідродинамічної акустики створені дослідні зразки багатоканальних комп'ютерних комплексів для неінвазивної реєстрації й аудіовізуального аналізу звуків дихання й діагностики легеневих захворювань серії "КоРА". Комплекси оснащені розробленими в ІГМ НАНУ високочутливими акустичними датчиками й оригінальним програмним забезпеченням для документування, зберігання, аналізу та візуалізації прийнятих сигналів.

Чотириканальний комплекс "КоРА03-М1" пройшов процедуру державний реєстрації в Україні. У 2008 р. отримано сертифікати на використання комплексу в медичній практиці та на право його серійного виробництва.

 

ЕЛЕКТРОННІ СТЕТОФОНЕНДОСКОПИ "ЕФОН"

 EPHON stethoscope

У відділі гідродинамічної акустики створено ціле сімейство електронних стетофонендоскопів - портативних пристроїв для інструментальної аускультації (вислуховування) звуків дихання й серця:

  • фонендоскопи мікрофонного типу з традиційною повітряною камерою;
  • фонендоскопи з контактним п'єзоелектричним мікрофоном, мають високолінійний амплітудно-частотну характеристику;
  • навчальні фонендоскопи, призначені для одночасного групового вислуховування звуків життєдіяльності.

Усі вони дозволяють діагносту з високою якістю вислуховувати звуки життєдіяльності організму з поверхні тіла і в режимі реального часу передавати їх на комп'ютер для подальшої обробки й аналізу. Передбачені можливості електронного підсилення рівня сигналу й частотної фільтраціі у трьох піддіапазонах - для виділення звуків серця, легенів і у розширеній смузі.