01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Малюга В.С. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ" (докт. фіз.-мат. наук)
01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Коновалюк Т.П. "ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ" (канд. фіз.-мат. наук)

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ

Керівництво інституту
Вчена рада інституту
Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій
Науково-технічна бібліотека -
зав. Зоя Василівна Тарнавська
Науковий відділ вихрових рухів -
зав. відд. д.ф.-м.н. Олександр Григорович Стеценко
Науковий відділ гідробіоніки та керування примежовим шаром -
зав. відд.
член-корр. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. Геннадій Олександрович Воропаєв
Науковий відділ гідродинаміки хвильових процесів -
зав. відд. д.ф.-м.н., проф. Ігор Тимофійович Селезов
Науковий відділ гідродинаміки гідротехнічних споруд -
зав. відд. д.т.н., проф. Степан Іванович Кріль
Науковий відділ гідродинамічної акустики -
зав. відд. д.ф.-м.н. Наталія Сергіївна Городецька
Науковий відділ інформаційних систем у гідроаеромеханіці й екології -
зав. відд. д.т.н. Володимир Васильович Мороз
Науковий відділ моделювання гідротермічних процесів -
зав. відд. член-корр. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. Євген Іванович Никифорович
Науковий відділ прикладної гідродинаміки -
зав. відд. Олександр Якович Олійник
Науковий відділ технічної гідромеханіки -
зав. відд. член-корр. НАНУ, д.ф.-м.н. Володимир Іванович Нікішов
Науковий відділ течій з вільними межами -
зав. відд. член-корр. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. Юрій Миколайович Савченко
Лабораторія з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів -
зав. лаб. д.т.н. Віктор Вікторович Бойко
Дослідний басейн
Гідростенд