01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Малюга В.С. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ" (докт. фіз.-мат. наук)
01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Коновалюк Т.П. "ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ" (канд. фіз.-мат. наук)

ЕКРАНОПЛАНИ ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

У ІГМ НАНУ активно проводилися дослідження щодо створення екранопланів. Пік цих робіт припадає на другу половину 1960-их рр., коли були проведені буксирувальні випробування моделей екранопланів поруч зі швидкісним катером на підводних крилах. Їхньою метою був пошук оптимальних параметрів самостабілізованої аеродинамічної схеми екраноплана типу «качка». Вивчалися режим плавання, перехідний режим руху й режим глісирування аж до сталого предвзлетного руху і зльоту  екраноплана. В одному з найбільш вдалих компонувань вдалося досягти аеродинамічної якості порядку 35.

IHM WIG-craft K-1

Отримані результати продовжують залишатись актуальними, оскільки за більш, ніж піввікову історію розвитку даної галузі оптимальну аеро-гідродинамічну схему екраноплана поки ще не знайдено.