Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 18 (90) № 2
2016
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[UKR]

А.І.Білеуш, М.Г.Бугай, В.Л.Фрідріхсон, В.В.Кривоног, О.І.Кривоног
Oбгрунтування ефективних конструкцій дренажу для захисту прилеглих територій від підтоплення заглибленими спорудами
11-16
[UKR]

І.О.Бровченко
Модель міграції радіонуклідів у донному шарі намулів
17-21
[ENG]

В.T.Грінченко, І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання механізму генерації звуків дихання
22-35
[RUS]

О.А.Гуржій, О.В.Шалденко
Числове моделювання процесів теплопередачі в мікроканалах складної геометрії при ламінарній течії в'язкої рідини
36-48
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Числове моделювання відривної турбулентної течії. Частина 1. Ідентифікація енергії когерентних структур
49-57
[UKR]

С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Розрахунок корабельних хвиль, спричинених рухом судна у прямокутному та трапецієвидному каналах
58-63
[RUS]

Г.Ю.Савченко
Оцінка енергетичних параметрів хвильової поплавкової електростанції
64-68
[RUS]

І.Т.Селезов, С.О.Савченко
Поширення поверхневих гравітаційних хвиль при наявності донних неоднорідностей
69-75
[UKR]

В.М.Степанович
Вплив овального заглиблення на поле швидкості над пластиною
76-80
[UKR]

О.Г.Стеценко
Потенціал швидкості стаціонарного руху в каналі системи двох одиничних джерел