О.Г.Стеценко
Потенціал швидкості стаціонарного руху в каналі системи двох одиничних джерел

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.76-80
Одержано аналітичний розв'язок для потенціалу швидкості течії, генерованої стаціонарно рухомою системою двох одиничних джерел, симетрично розміщених відносно вертикальної площини симетрії каналу з прямокутною формою поперечного перерізу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
стаціонарний рух, джерело, канал, потенціал швидкості
МОВА ТЕКСТУ: українська