І.Т.Селезов, С.О.Савченко
Поширення поверхневих гравітаційних хвиль при наявності донних неоднорідностей

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.64-68
Розглянуто задачу про поширення нелінійних хвиль на воді над неоднорідним дном, яка характеризується параметрами нелінійності α та дисперсії β. Одержано систему двох зв'язаних еволюційних рівнянь у випадку малих одного порядку (α∼β). Недетермінованість задачі про розпад солітона при поширенні над неоднорідним дном випливає із наведених у цій статті та одержаних Перегріном і Грімшоу нелінійно-дисперсійних апроксимацій. Як результат асимптотичного аналізу одержано еволюційні рівняння у випадку донної неоднорідності, яка залежить від часу. Досліджено вплив основи Вінклера й більш загальної двопараметричної основи Пастернака на поширення хвиль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поширення хвиль, нелінійно-дисперсійне наближення, донна неоднорідність, рухоме дно, пружна основа
МОВА ТЕКСТУ: російська