В.T.Грінченко, І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання механізму генерації звуків дихання

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.17-21
Представлено математичну модель для механізму генерації везикулярних звуків дихання. В основу моделі покладено припущення про суттєвий внесок у загальний рівень звуків складових, що пов'язані з коливаннями стінок альвеол у процесі дихання. Стінки альвеол у легенях моделюються як пружні мембрани. Показано, що при періодичній зміні натягу в мембрані виникають поперечні коливання, які і є джерелом звуку в паренхімі. Запропоновано оцінку характеристик композитного звукового сигналу, що формується за рахунок суперпозиції випромінювання ансамблю мембран різної геометрії та з різними механічними властивостями. Аналіз характеристик змодельованого сигналу, таких як форма, спектр, фрактальна структура, дає достатньо підстав для висновку про адекватне моделювання реальних везикулярних звуків дихання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
математична модель, альвеоли, везикулярні звуки, мембрани, фрактальна модель сигналу, спектр сингулярності, паренхіма
МОВА ТЕКСТУ: англійська