В.М.Степанович
Вплив овального заглиблення на поле швидкості над пластиною

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.69-75
За допомогою алгоритму швидкого перетворення Фур'є і вагової функції Ханнінга проведено спектральний аналіз пульсацій поздовжньої швидкості в примежовому шарі над обтічною пластиною, що має овальне одиночне заглиблення, яке розташоване під кутом 60° відносно напрямку потоку рідини. Встановлено, що вздовж усієї кормової частини овального заглиблення в області його ближнього сліду спостерігається істотне зростання високочастотних складових спектра швидкості щодо пристінної та зовнішньої областей примежового шару, який сформований над гладкою плоскою пластиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
овальне заглиблення, плівковий термоанемометр, пульсації швидкості, вихрова структура
МОВА ТЕКСТУ: українська