В.Г.Кузьменко
Числове моделювання відривної турбулентної течії. Частина 1. Ідентифікація енергії когерентних структур

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.36-48
Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою в примежовому шарі чисельно досліджено, з використанням гібридного LES/URANS-підходу, пристінних моделей і кінцево-різницевого метода. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди Re дорівнює 10500 та число Рейнольдса на "вході" Reδ=10500 для турбулентного примежового шару. Когерентні структури ідентифікуються за допомогою Q-критерію (ряд порогових величин Qsi для всієї області розрахунку). Чисельне моделюванння виконано для дослідження Q-ізоповерхонь та інтегральних характеристик енергії. Знайдені когерентні структури різних конфігурацій у великій розрахунковій зоні.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
турбулентний примежовий шар, перешкода, чисельний метод, когерентні структури, критерій ідентифікації
МОВА ТЕКСТУ: російська