С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Розрахунок корабельних хвиль, спричинених рухом судна у прямокутному та трапецієвидному каналах

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.49-57
У роботі, на основі чисельного методу граничних елементів (МГЕ) проведені розрахунки корабельних хвиль та хвильового опору судна типу "Wigley hull" при його рухові з постійною швидкістю у прямокутному (з вертикальними стінками) та трапецієвидному (з похилими стінками) каналах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
метод граничних елементів, вільна поверхня, хвильовий опір
МОВА ТЕКСТУ: українська