Г.Ю.Савченко
Оцінка енергетичних параметрів хвильової поплавцевої електростанції

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.58-63
З використанням статистичних даних спостережень параметрів морських хвиль, лінійної теорії хвиль і теорії хвильових спектрів оцінюється наявна енергія морських хвиль з максимальною амплітудою до 3 м. На основі трипоплавцевого модуля вигинистої плавучої ХЕС оцінюється середня за період потужність, що припадає на ширину 1 м фронту хвилі й ширини станції. Запропоновано прості розрахункові формули для оцінки максимально можливої потужності модуля з урахуванням водотонажності поплавців, довжини важелів і зміни занурення поплавця в роботі. Наведено рекомендації для вибору оптимальних параметрів модуля ХЕС при адаптації до параметрів хвилювання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
енергія плавучої хвильової станції, модуль ХЕС, оцінка потужності
МОВА ТЕКСТУ: російська