І.О.Бровченко
Модель міграції радіонуклідів у донному шарі намулів

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 2, (2016) с.00-00
Представлена нова тривимірна чисельна модель дисперсії радіонуклідів у морях і внутрішніх водоймах. Модель враховує взаємодію з багатофракційними зваженими і донними намулами. Багатошарове представлення донних відкладень дозволяє описувати міграцію радіонуклідів у донних намулах за рахунок змучування, осідання зважених намулів, а також за рахунок молекулярної дифузії в поровой воді і механічному перемішуванню донними організмами. Результати чисельних розрахунків співставленні з лабораторним експериментом по міграції 134Cs в донних відкладеннях.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
донні відкладення, радіонукліди, намули
МОВА ТЕКСТУ: українська