Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 17 (89) № 3
2015
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

Г.О.Воропаєв, Д.Зайнер-Гундерсен, В.І.Коробов
Гідродинамічні характеристики коливного крила
10-17
[UKR]

В.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, О.А.Воскобойник
Генерації вихорів парою овальних лунок на обтічній плоскій поверхні
18-34
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентної течії з перешкодою при різних зовнішніх умовах. Частина 2. Ідентифікація когерентних структур
35-43
[UKR]

О.Я.Олійник, Т.С.Айрапетян
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом
44-54
[RUS]

Е.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Чисельне дослідження взаємодії внутрішніх усамітнених хвиль другої бароклiнної моди при їх фронтальному зіткненні
55-66
[RUS]

О.В.Шалденко, О.А.Гуржій
Аналіз процесів теплопередачі в прямолінійному каналі зі вставками при малих числах Рейнольдса
67-70
[RUS]

Ю.М.Савченко, Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко
Робота руля на глісуючому корпусi
71-74
[RUS]

І.Т.Селезов, В.Н.Кузнецов, Д.О.Черніков
Хвилеутворення від повторюваних з часом локальних збуджень дна