В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентної течії з перешкодою при різних зовнішніх умовах. Частина 2. Идентифікація когерентних структур

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.18-34
Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою в примежовому шарі чисельно досліджується, використовуючи гібридний LES/URANS-підхід, пристінні моделі та кінцево-різницевий метод. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди Re дорівнює 10500 та число Рейнольдса на “вході” Reδ={10500; 31500; 52500} для турбулентного примежового шару. Аналізуються багото різних критеріїв ідентифікації вихорів. Великомасштабні когерентні структури ідентифікуються за допомогою Q-критерія (ряд порогових величин {Qsi} для всієї області розрахунку). Чисельне моделювання було виконано для дослідження Q-ізоліній для трьох вхідних чисел Рейнольдса. Знайдені когерентні структури різних конфігурацій.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
турбулентний примежовий шар, перешкода, чисельний метод, великомасштабні когерентні структури, критерій ідентифікації
МОВА ТЕКСТУ: російська