О.Я.Олійник, Т.С.Айрапетян
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.35-43
Наведені теоретичне обґрунтування і методи розрахунку біологічної очистки стічних вод від органічних забруднень (ОЗ) в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) біоценозом у вигляді пластівців активного мулу і закріпленим біоценозом у вигляді біоплівки, утвореної на поверхні додаткового завантаження. При цьому розглядаються особливості моделювання і розрахунку очистки в аеротенках-змішувачах і аеротенках-витискувачах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
бiологічна очистка, органічні забруднення, модель, аеротенк-змішувач, аеротенк-витискувач, активний мул, біоплівка, кінетика реакцій, завантаження
МОВА ТЕКСТУ: українська