Г.О.Воропаєв, Д.Зайнер-Гундерсен, В.І.Коробов
Гідродинамічні характеристики коливного крила

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.3-9
Виконано експериментальні дослідження динамічних навантажень, що діють на коливне крило подовження 1.5 в потоці при змiнi швидкості потоку в діапазоні (0.2 ... 1.2) м/с та частотах коливання (0.2 ... 2.5) Гц. Запропоновано трикомпонентну напівемпіричну формулу, що апроксимує динамічні навантаження на коливне крило за різних швидкостях потоку, частотах коливань крила та кутових відхилень. Показано недостатність урахування динамічного кута атаки коливного профілю для адекватної оцінки динамічних навантажень на коливний профіль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
коливне крило, динамічне навантаження, кутова швидкість, кутове прискорення, підйомна сила, сила опору-тяга
МОВА ТЕКСТУ: російська