К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Чисельне дослідження взаємодії внутрішніх усамітнених хвиль другої бароклінної моди при їх фронтальному зіткненні

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.44-54
Розглядається задача про фронтальне зіткнення усамітнених внутрішніх хвиль другої моди. Чисельні експерименти показали наявність декількох типів взаємодії в залежності від нормованої на товщину шару розділу амплітуди хвилі другої моди. У разі взаємодії слабо нелінійних хвиль вони зберігають свій профіль, амплітуда зменшується в основному за рахунок в’язкого тертя і присутній невеликий фазовий зсув. Особливістю взаємодії хвиль, що переносять масу, при числі Фруда, близькому до критичного, є те, що хвилі до зіткнення є хвилями, що переносять масу, а після зіткнення вони трансформуються в слабо нелінійні хвилі. Взаємодія стійких хвиль, що переносять масу, відбувається таким чином, що взаємодіючі хвилі проходять далі, частково захоплюючи забарвлену рідину в ядрах. При подальшому збільшенні амплітуд хвиль із захопленим ядром, при зіткненні мінімальні числа Річардсона в хвилях падають нижче значень 0.12, що призводить до формування нестійкості Кельвіна-Гельмгольца. Усередині хвиль, що відбилися, і ядер, що були захоплені хвилями, відбувається інтенсивне перемішування, що призводить до зростання втрат енергії.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
фронтальне зіткнення, внутішні хвилі другої бароклінної моди, чисельне моделювання
МОВА ТЕКСТУ: російська