В.А.Воскобiйник, А.В.Воскобiйник, О.А.Воскобойник
Генерації вихорів парою овальних лунок на обтiчнiй плоскiй поверхнi

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.10-17
В роботі проведено візуальні дослідження характерних особливостей обтікання пари овальних заглиблень на гідравлічно гладкій плоскій пластині. Установлено, що в залежності від режиму течії усередині овальних лунок формуються потенційні та вихрові течії з викидом вихрових структур назовні з лунок у примежовий шар. В умовах ламінарного обтікання вихровий рух усередині лунок не спостерігається, а має місце неінтенсивне коливання рідини, яка заповнює лунки. Зі збільшенням швидкості потоку в лунках з’являється відрив примежового шару, а усередині овальних лунок формуються зсувний шар, потенційна та циркуляційна течії. Потенційна течія має місце поблизу передніх за потоком стінок лунок, а циркуляційна течія генерує великомасштабний спіралеподібний вихор, який має джерело на передніх сферичних частинах лунок. В умовах турбулентного режиму течії потенційний рух зникає, а формується інтенсивний вихровий рух. В передніх сферичних частинах лунок генеруються великомасштабні веретеноподібні вихори, які викидаються назовні з лунок у примежовий шар. Викид великомасштабних вихрових систем відбувається з частотами, яким відповідає число Струхаля 0.05. Взаємодії вихрових структур, що викидаються з кожної лунки, у серединному перерізі між овальними лунками та в їх ближньому сліді не спостерігається.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пара овальних лунок, потенцiйна та циркуляцiйна течiя, вихрова структура, спiралеподiбний вихор, веретеноподiбний вихор, викид великомасштабного вихору
МОВА ТЕКСТУ: українська