І.Т.Селезов, В.Н.Кузнецов, Д.О.Черніков
Хвилеутворення від повторюваних з часом локальних збуджень дна

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.71-74
Досліджується вплив на зародження поверхневих гравітаційних хвиль від повторного включення двох рознесених донних джерел. Це узагальнює раніше одержані результати для одночасно включених донних джерел збудження. Показано, що повторне з часом включення локальних джерел збудження суттєво впливає на генерацію і початкове формування поверхневих хвиль. Це безпосередньо пов’язано з генерцією хвиль підводними землетрусами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хвилi на воді, рознесені джерела, повторна генерація хвиль
МОВА ТЕКСТУ: російська