О.В.Шалденко, О.А.Гуржий
Аналіз процесів теплопередачі в прямолінійному каналі зі вставками при малих числах Рейнольдса

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.55-66
Розглядається двовимірна конвективно-дифузійна завдання теплопередачі від рідини всередині прямолінійного каналу при малих числах Рейнольдса з системою періодичних симетричних вставок різної геометрії у зовнішній твердий простір з постійною теплопровідністю. Передбачається, що рідина є в’язкою, однорідною, нестисливою і з незмінними фізичними параметрами. Гідродинамічна задача розв’язується чисельно в термінах “функція току–завихореність” з використанням простого явного методу при розв’язку рівнянь переносу завихоронесті, конвективно-дифузійної теплопровідності і методу послідовної верхньої релаксації при розв’язку рівняння Пуассона для функції току. Показано, що введення системи вставок у прямолінійному каналі одночасно підвищує градієнт тиску, необхідного для формування течії із заданими параметрами, і величину теплового потоку через обмежуючі канал поверхні. Встановлено, що в області чисел Рейнольдса Re<(150 ... 200) система вставок є неефективною зі енергеричної точки зору. У той самий час, вставки висотою 0.2D (де D – ширина каналу), розташовані на відстані D один від одного, є найбільш ефективним випадком для збільшення теплового потоку через обмежуючі канал поверхні в діапазоні Re=(500 ... 650).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
процеси теплопередачі, двовимірний канал, в’язка рідина
МОВА ТЕКСТУ: російська