Ю.М.Савченко, Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко
Робота руля на глісуючому корпусі

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 3, (2015) с.67-70
Досліджується величина бічної сили на глісуючому корпусі залежно від кута перекладання руля α. У експериментальна гідродинамічній трубі використовувалися корпуси кругової циліндрової форми і серія рулів прямокутної форми малого подовження з клиновим профілем перерізу. Представлено результати залежностей бічної сили Fy(α;λ) від кута перекладання руля α=(0 ... 25)° і подовження руля λ=l/h=(1 ... 0.2) для чисел Фруда Fr≫3, де відзначається поява режиму рикошетного глісування. Відмічено зниження ефективності рулів малого подовження в області λ<0.4 і поява зон втрати керованості в області малих кутів перекладання α<(3 ... 13)°.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
глісування, руль, гідродинамічні сили
МОВА ТЕКСТУ: російська