Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 16 (88) № 2
2014
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-16
[RUS]

Є.О.Гаєв
Людвіг Прандтль в гідромеханіці минулого і майбутнього
17-26
[UKR]

А.І.Білеуш, М.Г.Бугай, В.Л.Фрідріхсон, В.В.Кривоног
Дослідження хімічної суфозії в піщаних та суглинитих грунтах і її вплив на стійкість основ інженерних споруд
27-35
[RUS]

О.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, В.І.Нікішов
Пульсації тиску на поверхні розмиву грунту
36-47
[RUS]

О.А.Круть
Удосконалення технології приготування водовугільних суспензій (ВВС)
48-61
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного потоку з відсмоктуванням за перешкодою на основі гібридного LES/URANS-підходу
62-69
[RUS]

В.Л.Поляков
Теоретичний аналіз впорядкування структури незв'язкого грунту при неусталеній безнапірній фільтрації
70-75
[RUS]

К.В.Терлецька
Взаємодія внутрішніх усамітнених хвиль при фронтальному зіткненні
76-83
[RUS]

С.В.Філіпковський, К.В.Аврамов, В.А.Пирог, А.М.Тонконоженко
Нелінійні повздовжні коливання палива в трубопроводі ракети с газорідинним демпфером