В.Л.Поляков
Теоретичний аналіз впорядкування структури незв'язкого грунту при неусталеній безнапірній фільтрації

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.62-69
Одержано наближений розв'язок задачі неусталеної безнапірної фільтрації до досконалої дрени в недеформованому однорідному грунті на початковій стадії в гідравлічній постановці. З використанням виразу для поточного градієнта напору встановлена закономірність зміни коефіцієнта фільтрації в області деформацій з часом внаслідок переорієнтації часток скелету несферичної форми. Завдяки грунтовному теоретичному аналізу дії дренажу в незв'язному грунті показана значущість вказаних фільтраційних деформацій для рівнинного режиму і дренажної витрати.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
неусталена фільтрація, незв'язний грунт, фільтраційні деформації, дрена, переорієнтація, градієнт напору, проникність
МОВА ТЕКСТУ: російська