О.А.Круть
Удосконалення технології приготування водовугільних суспензій (ВВС)

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.36-47
Запропонована удосконалена технологія отримання водовугільних суспензій з урахуванням досвіду та недоліків використання розповсюдженої в світі технології "Reoсarb" (Італія, СРСР). Визначено вплив параметрів мелючих тіл кульового млина на бімодальне гранулометричне розподілення подрібненого вугілля. Представлені результати реологічних характеристик та седиментаційної стабільності водовугільних суспензій, отриманих в одному кульовому млину. Обгрунтовані граничні умови наявності колоїдних частинок вугілля для використання водовугільних суспензій в якості палива для теплоенергетики. З метою підвищення ефективності подрібнення вугілля та зниження енергоємності процесу подрібнення розглянуто варіанти отримання водовугільної суспензії, в технологічному ланцюжку яких реалізується "ефект Ребіндера". Представлені результати кспериментальних досліджень, які проведені у співставних умовах, та визначені основні якісні характеристики водовугільних суспензій, отриманих без та на основі ефекта Ребіндера. Запропоновані технічні рішення по конструкції змішувальних апаратів та технології в цілому.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
водовугільна суспензія, бімодальність, гранулометричний склад, ефективність, мелючі тіла, стабільність
МОВА ТЕКСТУ: російська