С.В.Філіпковський, К.В.Аврамов, В.А.Пирог, А.М.Тонконоженко
Нелінійні повздовжні коливання палива в трубопроводі ракети с газорідинним демпфером

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.76-83
Запропоновано нелінійну математичну модель коливань палива в трубопроводі з нелінійним газорідинним демпфером. Газорідинний демпфер є зосередженим пружним елементом з малою жорсткістю. На підставі отриманої моделі досліджені нелінійні коливання системи. Запропонована методика дозволить уточнити розрахунки коливань рідини в трубопроводах з газорідинним демпфером.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
трубопровід, газорідинний демпфер, нелінійні коливання, кістякова крива, амплітудно-частотна характеристика
МОВА ТЕКСТУ: російська