К.В.Терлецька
Взаємодія внутрішніх усамітнених хвиль при фронтальному зіткненні

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.70-75
Розглядається задача про взаємодію нелінійних усамітнених хвиль другої моди зі сходинкою на дні. Хвиля другої моди чисельно моделюється у симметрично стратифікованій тришаровій рідині. Аналіз результатів чисельного моделювання показав існування різних типів взаємодії в залежності від параметру блокування B, який представляє собою відношення глибини нижнього шару над сходинкою до амплітуди хвилі. В рамках чисельного моделювання був вперше виявлений істотно новий механізм генерації брізера.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
внутрішні усамітнені хвилі , хвилі другої моди, чисельне моделювання, брізери
МОВА ТЕКСТУ: російська