В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного потоку з відсмоктуванням за перешкодою на основі гібридного LES/URANS-підходу

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.48-61
Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою з відсмоктуванням на пласкій пластині в пограничному шарі чисельно досліджується, використовуючи гібридний LES/URANS-підхід, пристінні моделі та кінцево-різницевий метод. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди дорівнює 10500 та число Рейнольдса на "вході" 10500 для турбулентного пограничного шару, швидкість відсмоктування Vots={0;-0.04;-0.16;-0.24}. Число використаних сіткових вузлів 8171001. Течія біля стінок моделюється RANS з K-ε-πij моделлю турбулетності. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкість, осередненні по z та часу лінії току і завихрення, розміри зон рециркуляциї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
турбулентний пограничний шар, перешкода, відсмоктування, чисельний метод
МОВА ТЕКСТУ: російська