Є.О.Гаєв
Людвіг Прандтль в гідромеханіці минулого і майбутнього

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.3-16
Проведено біографічне та бібліографічне дослідження наукової творчості видатного гідромеханіка ХХ сторіччя Людвіга Прандтля, творця теорії пограничного шару (ТПШ) і перших моделей турбулентності, та його наукової школи. Викладені роздуми автора щодо методу мислення Л.Прандтля, зв'язку у ньому експерименту і математики, бачення ролі ТПШ в сучасній гідромеханіці, зокрема -- в українській. Працю присвячено двом послідовникам Л.Прандтля, що творили у нашому Інституті.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
Людвіг Прандтль, історія гідромеханіки, теорія пограничного шару
МОВА ТЕКСТУ: російська