А.І.Білеуш, М.Г.Бугай, В.Л.Фрідріхсон, В.В.Кривоног
Дослідження хімічної суфозії в піщаних та суглинитих грунтах і її вплив на стійкість основ інженерних споруд

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.17-26
Наведено результати експериментальних досліджень кінетики розчинення та виносу солі з нез'вязного грунту. На підставі експериментальних досліджень отримано залежність між коефіцієнтом розчинення мінералу і швидкістю фільтрації та початковим об'ємним вмістом солі в грунті. Також наведено результати дослідження міцності засолених грунтів на приладі крутіння. Отримано, що міцність грунтів значно зменшується до початку розвитку суфозії та виносу солей тільки в наслідок підвищення вологості грунту. Таке зменшення міцності в залежності від початкової щільності грунту може перевищувати 50%. Доведено, що при хімічній суфозії відбувається порушення мікроагрегатної структури грунтів, яке викликає зменшення їх міцності в зоні зсуву. У природних умовах таке явище суттєво впливає на пружно-деформований стан грунтів та призводить до зменшення стійкості основ інженерних споруд, схилів, дамб і штучних укосів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хімічна суфозія, розчинення, винос солей, міцність грунтів
МОВА ТЕКСТУ: українська