О.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, В.І.Нікішов
Пульсації тиску на поверхні розмиву грунту

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 2, (2014) с.27-35
Наведено результати експериментальних досліджень поля пульсацій пристінного тиску на поверхні розмиву грунту перед призматичною опорою. Поблизу опори генеруються підковоподібні вихрові структури та слідні вихори. Усередині отвору розмиву грунту перед погано обтічним тілом формуються дві квазістійкі великомасштабні підковоподібні вихрові структури. Перша з них генерується під час відриву примежового шару з переднього краю отвору розмиву та формує верхній схил заглиблення. Друга підковоподібна структура меншого розміру утворюється під час взаємодії зсувного шару над заглибленням і течії, що спрямована до дна вздовж фронтальної поверхні призматичної моделі, та формує нижній схил заглиблення. Найбільша глибина розмиву та інтенсивність пульсацій пристінного тиску має місце там, де течія, що спрямована до дна, взаємодіє з розмивним грунтом. У спектрах пульсацій тиску спостерігаються дискретні підйоми на частотах обертання підковоподібних вихорів. Частота обертання підковоподібного вихору поблизу призми у (2:3) рази вища, ніж усередині верхнього за потоком схилу відкладання піску в отворі розмиву.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пульсації пристінного тиску, мостова опора, підковоподібний вихор, розмив грунту
МОВА ТЕКСТУ: російська