Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 4 (76) № 1
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-11
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Експериментальні дослiдження впливу вiбрацiї на приплив до свердловини в напорному шарі
12-17
[RUS]

О.О.Вовк
Дослідження параметрів зони впливу вибуху заряду в лесових грунтах
18-33
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рівнянь типу Гамільтона нелiнiйних коливань рiдини в прямокутнiй посудині
34-43
[RUS]

С.Л.Ківва, М.І.Железняк
Двовимiрне моделювання дощового стоку і транспорту наносів на малих водозборах
44-49
[UKR]

I.Г.Нестерук
Розрахунки коефiцiєнтiв опору тонких осесиметричних двозвукових тiл
50-60
[RUS]

Е.A.Пашицький
Гiдродинамiчна нестiйкiсть вихоря у відкритій системі з об'ємним стоком та з необмеженим притоком речовини як можливий механізм зародження торнадо
61-75
[RUS]

В.Л.Поляков
Моделювання випаровування з оголеного грунту. 2. Друга та третя стадiї
76-83
[UKR]

О.Г.Стеценко, П.В.Лук'янов
Двовимiрна задача розсiяння внутрiшнiх хвиль на перемiшанiй плямi в перiод в'язко-дифузiйної стадiї її еволюцiї