С.Л.Ківва, М.І.Железняк
Двовимiрне моделювання дощового стоку і транспорту наносів на малих водозборах

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.34-43
Запропонована фiзично обгрунтована математична модель формування дощового стоку з малих водозборiв. У рамках моделi описуються наступнi процеси: перехоплення опадiв рослиннiстю, їхнє затримання в мiкродепресiях рельєфу, iнфiльтрацiя, поверхневий стiк, змив, транспорт i перевiдкладення грунтових часток. Чисельне моделювання формування поверхневого стоку базується на рiшеннях нестацiонарного двовимiрного рiвняння мiлкої води, iнфiльтрацiйного рiвняння i рiвняння переносу завислих наносiв. Для рiвнянь мiлкої води i рiвняння переносу суспензiй побудованi неявнi консервативнi рiзницевi схеми першого порядку апроксимацiї. Рiзницева схема для рiвнянь мiлкої води дозволяє моделювати рух рiдини з вiльною границею. Верифiкацiя моделi проведена за даними дощових паводкiв для водозборiв р.Бутенi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська