I.Г.Нестерук
Розрахунки коефiцiєнтiв опору тонких осесиметричних двозвукових тiл

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.44-49
За допомогою перетворень Манглера-Степанова та теорiї тонкого тiла отриманi простi формули для коефiцiєнтiв опору тонких осесиметричних тiл, що рухаються в однорiдних рiдинах або газах з великими числами Рейнольдса. Зробленi оцiнки опору, якi використовують лише параметр тонкостi тiла, та розрахунки товщини примежового шару i коефiцiєнтiв опору для параболiчної форми при чисто ламiнарному та чисто турбулентному режимах обтiкання без вiдриву примежового шару.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська