М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Експериментальні дослiдження впливу вiбрацiї на приплив до свердловини в напорному шарі

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.3-11
Наведенi результати модельних експериментальних дослiджень впливу вiбрацiї на приплив води до свердловини з напорного шару i наближене аналiтичне рiшення дослiджених моделей. Показано, що вiбрацiя не впливає безпосередньо на приплив води до свердловини, однак в напiрному шарi виникають додатковий вiбрацiйний поровий тиск i вiбрацiйна витрата, величина яких залежить вiд частоти i сили вiбрацiї. Останнi можуть впливати на розкольматацiю грунту бiля свердловини i таким чином впливати на її дебiт.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська