В.Л.Поляков
Моделювання випаровування з оголеного грунту. 2. Друга та третя стадiї

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.61-75
Виконаний теоретичний аналiз випаровування вологи з оголеного грунту для другої та третьої стадiй, спираючись на усталену модель сумiсного тепло- i вологопереносу в системi грунт-атмосфера (поверхневий шар). Дослiджений вплив тепло- i воднофiзичних властивостей грунту, а також метеоелементiв на iнтенсивнiсть випаровування та товщину просохлого слою. Вказано на вирiшальне значення водопровiдної здатностi грунту i обгрунтована гранична умова на поверхнi почви, яка вiдзеркалює суттєвi особливостi обмiну вологою мiж грунтовим i повiтряним середовищами на розглянутих стадiях. Розрахунки виконувались для п'яти найбiльш поширених типiв мiнерального грунту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська