03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОБЛЕМ СЕЙСМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИБУХІВ

     Створена Указом Президента України в 2003 р. з метою поліпшення екологічної ситуації у регіонах ведення потужних технологічних вибухів.

     Основні напрямки діяльності

 • координація науково-дослідних робіт у галузі гірничої сейсміки для поліпшення екологічної ситуації в Україні, що виконуються галузевими інститутами, спеціалізованими лабораторіями, науково-виробничими центрами стандартизації, метрології та сертифікації, експертними центрами та ін.
 • здійснення самостійного нагляду за рівнем сейсмічного впливу технологічних вибухів з подальшою видачею експертних висновків щодо оцінки їхнього сейсмічного рівня і розробці безпечних параметрів проведення вибухових робіт, оцінці технічного стану об'єктів на предмет допустимого сейсмічного рівня;
 • нагляд за додержанням підприємствами вимог нормативно-правових актів у сфері промислової безпеки.

     Для виконання наукових досліджень у лабораторії сформовані й працюють дві групи, які взаємодіють між собою.

     Група теоретичних досліджень динамічного дії вибухових хвиль на природні середовища й інженерні споруди займається математичним моделюванням механізму формування хвильових процесів у вогнищі вибуху й закономірностями їх поширення в однорідних і шаруватих ґрунтах та гірських породах за наявності перешкод і елементів конструкцій. Розвиваються чисельні методи для створення алгоритмів і програмного забезпечення при вирішенні конкретних завдань з моделювання:

 • циліндричних одиночних і групових вибухів зарядів;
 • поширення хвиль в однорідних і шаруватих ґрунтах за наявності в них перепон та елементів конструкцій;
 • взаємодії сейсмовибухових хвиль з підземними та поверхневими об'єктами, що охороняються.

     Група експериментальних досліджень з питань сейсмічної безпеки техногенних вибухів займається:

 • створенням сучасного цифрового комплексу апаратури для реєстрації швидкоплинних осциляційних процесів, в тому числі сейсмовибухових хвиль;
 • розробкою методів визначення сейсмічної стійкості різних об'єктів з урахуванням частотних характеристик вибухової хвилі й об'єкта для розрахунку параметрів вибухових робіт;
 • експертною оцінкою незапланованих вибухів з урахуванням різних руйнівних чинників.

     Науково-практична діяльність лабораторії полягає у

 • розробці нових сейсмобезпечних технологій ведення вибухових робіт і оцінці існуючих технологій з подальшою видачею рекомендацій;
 • розробці нормативної документації з оцінки допустимих рівнів сейсмічної безпеки для різних типів об'єктів;
 • попередній експертизі проектів на проведення спеціальних вибухових робіт з руйнування об'єктів з урахуванням сейсмобезпеки спроуд, що охороняються;
 • аналізі й експертній оцінці аварійних вибухів, терактів та ін.

     У лабораторії проводиться підготовка докторантів і аспірантів з відривом та без відриву від виробництва на здобуття вчених ступенів за такими спеціальностями:

05.15.09 - геотехнічна й гірська механіка;

05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин.

     Результати нашої роботи дали вагомий внесок у розробку нормативної бази України:

 • вдосконалені нормативні документи щодо визначення сейсмобезпеки будівель і споруд при техногенних вибухах захищені двома авторськими свідоцтвами;
 • розроблені й уведені в дію два Національних стандарти України в цій галузі.