01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Малюга В.С. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ" (докт. фіз.-мат. наук)
01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Коновалюк Т.П. "ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ" (канд. фіз.-мат. наук)

ГІДРОДИНАМИКА І АКУСТИКА

ISSN 2616-6135

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

(видається з 2018 року)

Свідоцтво про держ. регєстрацію КВ No. 22669-12569ПР від 26.04.2017 

  • ТЕМАТИКА І ЗАДАЧІ ВИДАННЯ
  • РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
  • РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА
  • ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
АРХІВ ВИДАНИХ НОМЕРІВ
2018 Том 1 (91) № 1 № 2 № 3 № 4