18.06.2020

ЗАХИСТ Редчиць

Редчиць Д.О. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗВ’ЯЗАНІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ РІДИНИ, ГАЗУ ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ" (докт. фіз.-мат. наук)

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

ISSN 2616-6135 ◊ e-ISSN 2616-8545

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

(видається з 2018 року)

Свідоцтво про держ. регєстрацію КВ No. 22669-12569ПР від 26.04.2017

https://doi.org/10.15407/jha 

АРХІВ ВИДАНИХ НОМЕРІВ
2018 Том 1 (91) № 1 № 2 № 3 № 4