Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 4 (76) № 4
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-13
[RUS]

О.В.Авраменко, І.Т.Селезов
Структура нелiнiйних хвильових пакетів на поверхнi контакту рiдких середовищ
14-22
[RUS]

А.Г.Боев, Н.Н.Ясницька
Коефіцієнт гасіння поверхневих хвиль під плiвкою поверхнево-активної речовини кінцевої гідродинамічної товщини
23-31
[RUS]

І.О.Бровченко, В.С.Мадеріч
Чисельний лагранжевий метод моделювання розповсюдження поверхневих плям нафти
32-39
[RUS]

Є.О.Гаев, С.З.Шіхалієв
Чисельне дослідження входу рідини в канал з лінійною легкопроникною шорсткістю
40-51
[RUS]

В.І.Королев, Н.В.Салтанов, Н.С.Ефремова
Екологічно чисте поновлюване джерело енергії
52-59
[RUS]

В.В.Нікішов, В.В.Олексюк
Розповсюдження свiтла в турбулентному водяному середовищi
60-73
[RUS]

В.Л.Поляков
Механiчна суфозiя у дренованому грунтi
74-75
[RUS]

І.І.Єфремов, М.В.Макасеев
Зауваження до статті "Усталені рухи пластини по поверхні вагомої рідини"