І.О.Бровченко, В.С.Мадеріч
Чисельний лагранжевий метод моделювання розповсюдження поверхневих плям нафти

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.23-31
Представлена чисельна модель розповсюдження нафтових плям довiльної форми на поверхнi води, в якiй врахованi як процеси розтiкання плям пiд впливом сил плавучостi та поверхневого натягу, так i перенесення вiтром та течiями, а також горизонтальна турбулентна дифузiя. Розроблений чисельний лагранжевий метод, в якому враховується взаємодiя часток. Результати модельних розрахункiв добре узгоджуються з автомодельними розв'язками задачi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська