В.І.Королев, Н.В.Салтанов, Н.С.Ефремова
Екологічно чисте поновлюване джерело енергії

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.40-51
Розглянуто можливiсть i доцiльнiсть використання енергiї струменевих течiй тропопаузи у вiтроенергетицi. Пропонується один iз можливих варiантiв висотної вiтроенергетичної станцiї (ВЕС), яка встановлена на прив'язному аеростатi на висотi 8,5-9,5 км. Розглянуто проблеми, якi пов'язанi зi створенням такої станцiї. Для обгрунтування реальностi системи, яка пропонується, наведенi необхiднi оцiнки i розрахунки основних параметрiв ВЕС потужнiстю 3000 кВт.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська