03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ
МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

     Відділ був створений у 1991 році з метою розширення фундаментальних досліджень з фізико-хімічної гідродинаміки та їх застосування в практичних завданнях охорони навколишнього середовища. У ньому працюють висококваліфіковані наукові співробітники, серед яких один член-кореспондент НАНУ, чотири доктори наук, чотири кандидати наук. З моменту створення віддділ очолює член-кореспондент НАНУ професор Є. І. Никифорович.

     Наукові зусилля провідних вчених відділу спрямовані на дослідження процесів переносу в термодинамічно нерівноважних суцільних середовищах. Сюди належать, зокрема:

  • моделі багатокомпонентних стратифікованих середовищ, їхні асимптотичні властивості, динаміка завихреності й стратифіковані примежові шари при наявності масових сил;
  • моделі турбулентності й гідродинаміка плавучих турбулентних струменів у поперечному потоці, перенесення й дифузія домішок в атмосфері;
  • експериментальні дослідження по керуванню течіями із застосуванням НВЧ випромінювання та генерації плазми;
  • експериментальні й теоретичні дослідження гідротермодинамічних процесів у елементах теплових насосів і водневих паливних елементах з метою оптимізації їхньої роботи й підвищення енергоефективності;
  • моделювання й оптимізація спільної роботи теплових насосів з відновлюваними джерелами енергії;
  • розробка методів розрахунку та оцінок теплової ємності акумуляторів тепла різної природи;
  • моделювання енергетичних характеристик вертикальних теплообмінних пристроїв для використання геотермального тепла.

     Високий рівень і актуальність проведених фундаментальних досліджень дозволяють вирішувати важливі практичні завдання. Так, при проектуванні та експлуатації енергетичних об'єктів широко використовуються розроблений у відділі метод теплових розрахунків та оцінок впливу на навколишнє середовище систем охолодження теплових і атомних електростанцій, а також cтруминнно-дифузійна модель розрахунку хімічного й радіоактивного забруднення атмосфери викидами промислових підприємств.

     Активну участь співробітники відділу беруть у виконанні і практичній реалізації низки наукових та освітніх міжнародних інноваційних проектів. Зокрема, член-кореспондент НАНУ Є.І. Никифорович є координатором проекту ERAIHM Сьомої рамкової програми Європейського Союзу, ряду освітніх проектів ТЕМПУС, проектів, що фінансуються Шведським інститутом. У результаті цієї діяльності у 2007 році було підписано угоду про створення Спільної Шведсько-Української лабораторії «Сталі енергетичні технології». Мета її створення - інтенсифікація співробітництва між провідними науковими та освітніми установами Швеції та України в галузі освіти, науково-дослідної та інноваційної діяльності.

     За підтримки Європейського офісу аерокосмічних досліджень США (EOARD) та Офісу цивільних досліджень США (CRDF) в 2011 році була створена Лабораторія сучасної аеродинаміки й міждисциплінарних досліджень (САМД). Спільні зусилля спеціалістів відділу, Національного авіаційного університету України й Московського радіотехнічного інституту РАН забезпечили можливість виконання інноваційних досліджень у галузі керування течіями й розвиток експериментальної бази.

     На сьогодні відділ активно співпрацює з теплоенергетичним факультетом та механіко-машинобудівним інститутом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». На базі відділу організовано філію кафедри прикладної гідроаеромеханіки й механотроніки НТТУ «КПІ», де студенти виконують свої магістерські та бакалаврські роботи з використанням новітніх експериментальних установок.