The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Стеценко О.Г.
Year Vol. P.
[UKR] О.Г.Стеценко
Потенціал швидкості стаціонарного руху в каналі системи двох одиничних джерел
2016 - 18(90) 2 -
76-80
[UKR] О.Г.Стеценко, В.М.Iльченко
Хвильовий опір рухомої області поверхневого тиску в каналах з прямокутною та трапецієвидною формами поперечного перерізу
2015 - 17(89) 2 -
48-55
[UKR] О.Г.Стеценко, В.М.Ільченко
Поверхневi хвилi за рухомою областю поверхневого тиску в каналi з трапецієвидним поперечним перерізом
2014 - 16(88) 4 -
66-78
[UKR] В.М.Ільченко, О.Г.Стеценко
Поверхневі хвилі в каналі, утворені рухомою областю поверхневого тиску
2013 - 15(87) 4 -
40-48
[UKR] О.Г.Стеценко
Нестацiонарний рух точкового вихора в шарі стратифікованої рiдини скінченої товщини
2012 - 14(86) 4 -
65-74
[UKR] О.Г.Стеценко
Нестацiонарний рух точкового вихора у двошаровiй рiдинi
2012 - 14(86) 2 -
70-79
[RUS] Т.С.Краснопольска, В.М.Ільченко, В.В.Мелешко, О.Г.Стеценко
Процеси поперечного переносу у меандруючій течії
2011 - 13(85) 2 -
28-36
[UKR] О.В.Городецький, В.І.Нікішов, О.Г.Стеценко
Наведене магнітне поле, обумовлене поверхневими і внутрішніми хвилями за рухомим об'єктом у стратифікованому середовищі
2011 - 13(85) 1 -
10-23
[UKR] О.Г.Стеценко
Наведене магнітне поле, обумовлене вертикальним рухом вихрової пари у стратифікованому середовищі
2010 - 12(84) 2 -
70-84
[UKR] О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух точкового вихора в шарi скiнченої товщини стратифiкованого середовища, обмеженого твердими границями
2010 - 12(84) 1 -
68-75
[RUS] А.І.Кулік, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк, С.В.Піхур, О.Г.Стеценко
Дослідження розповсюдження сильно нелінійних внутрiшнiх хвиль в каналах і їх взаємодіїя з топографічними неоднорідностями. 1. Генерація і розповсюдження хвиль
2009 - 11(83) 2 -
40-54
[RUS] О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух вихора бiля твердої стiнки у стратифiкованому середовищi
2008 - 10(82) 4 -
58-64
[UKR] О.Г.Стеценко
Розсiяння внутрiшнiх хвиль на двовимiрнiй перемiшанiй локалiзованiй областi, що перебуває на в'язкiй стадiї своєї еволюцiї
2007 - 9(81) 2-3 -
168-180
[UKR] О.Г.Стеценко
Динамiка стацiонарного руху вихроджерела у стратифiкованому середовищi
2006 - 8(80) 4 -
66-77
[UKR] О.Г.Стеценко
Лiнiйна задача про стацiонарний рух вихора у стратифiкованому середовищi
2004 - 6(78) 1 -
62-68
[UKR] О.Г.Стеценко, П.В.Лук'янов
Двовимiрна задача розсiяння внутрiшнiх хвиль на перемiшанiй плямi в перiод в'язко-дифузiйної стадiї її еволюцiї
2002 - 4(76) 1 -
76-83
[UKR] П.В.Лук'янов, В.С.Мадерич, О.Г.Стеценко
В'язко-дифузiйна стадiя еволюцiї двовимiрної перемiшаної плями в полi внутрiшньої хвилi
2001 - 3(75) 3 -
42-52
[UKR] Р.В.Ольховський, О.Г.Стеценко
Внутрiшнi хвилi за локальним збуренням при його слабонестацiонарному русi в стратифiкованiй рiдинi скiнченої глибини
1999 - 1(73) 1 -
64-72