О.Г.Стеценко
Лiнiйна задача про стацiонарний рух вихора у стратифiкованому середовищi

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.62-68
Представлена постановка лiнiйних задач визначення поля збурень, викликаних рiвномiрним рухом прямолiнiйної вихорової нитки (плоского точкового вихора) в iдеальнiй стратифiкованiй рiдинi. Одержано рiвняння для функцiї течiї збуреного руху, яке в явному виглядi мiстить характеристики рухомого вихора. В якостi iлюстрацiї одержано розв'язок вiдповiдної задачi для випадку нескiнченого лiнiйностратифiкованого середовища.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська