Т.С.Краснопольска, В.М.Ільченко, В.В.Мелешко, О.Г.Стеценко
Процеси поперечного переносу у меандруючій течії

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.28-36
На основi ранiше запропонованого моделювання меандруючої течiї вихрової дорiжки Кармана [1] розглянутi процеси перемiшування та поперечного переносу при взаємодiї з кругообiгами [2], а також при утвореннi вiдтятих вихорiв. Для вивчення процесiв перемiшування та переносу застосованo метод стеження за деформацiєю контуру видiленої кругової областi та вiдслiдковування зворотньо у часi її деформацiї, що дає можливiсть зрозумiти, з якої областi течiї дана кругла пляма сформувалась. Показано, що близько половини площi кругової областi над западиною третього меандру формується з теплої частини течiї i, таким чином, вперше продемонстровано, як тепла рiдина поперечно до течiї переноситься в навколишню холодну область.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
меандруюча течія, вихорова дорожка Кармана, відтяті вихори
МОВА ТЕКСТУ: російська