В.М.Ільченко, О.Г.Стеценко
Поверхневі хвилі в каналі, утворені рухомою областю поверхневого тиску

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.40-48
Розв'язана лінійна задача генерації та еволюції поверхневих хвиль та затухаючих збурень на вільній поверхні каналу прямокутного поперечного перерізу при русі зі стану спокою з постійною швидкістю області поверхневого тиску прямокутної форми. Для знаходження розв'язку для потенціалу швидкостей використані інтегральні перетворення по поздовжній координаті і часу та розклад у ряд Фур'є по поперечній координаті. Одержано в явному вигляді розв'язок для хвильового поля та у вигляді квадратур для затухаючих складових. В результаті виконаних розрахунків проаналізовано особливості формування та структуру корабельних (баричних) хвиль у залежності від режиму руху та характеристик рухомої області та каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нестаціонарний рух, математична модель, канал, збурення, поверхневі хвилі, потенціал швидкості, число Фруда
МОВА ТЕКСТУ: українська