The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Горбань І.М.
Year Vol. P.
[UKR] І.М.Горбань
Чисельне моделювання еволюції нерівностей великого масштабу на річковому дні
2015 - 17(89) 1 -
21-36
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Чисельні моделі нестаціонарних руслових процесів
2013 - 15(87) 4 -
19-39
[UKR] В.М.Вовк, В.О.Горбань, І.М.Горбань, Г.П.Соколовський
Дослідження впливу вільної поверхні на гідродинамічні характеристики поганообтічних тіл
2012 - 14(86) 1 -
14-22
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Застосування методу граничних елементів для розрахунку корабельних хвиль
2011 - 13(85) 4 -
22-29
[UKR] І.М.Горбань
Аналіз збурень магнітного поля, викликаних рухом тіла в електропровідній рідині
2010 - 12(84) 2 -
31-39
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Aналіз обтікання системи двох розташованих поруч квадратних циліндрів
2010 - 12(84) 1 -
28-39
[UKR] А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник, В.О.Горбань, І.М.Горбань
Особливостi вихрового руху у спряженiй течiї мiж групою паль трирядної мостової опори
2009 - 11(83) 2 -
16-29
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Вивчення взаємодiї квадратних цилiндрiв, розташованих тандемом
2008 - 10(82) 2 -
36-47
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Вихрова структура потоку при обтiканнi квадратної призми: числова модель
2005 - 7(79) 2 -
8-26
[UKR] В.Горбань, І.Горбань
Tеоретичний аналiз процесiв вихроутворення та динамiки вихорiв у каналах
2003 - 5(77) 3 -
3-18
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Теоретичний аналiз схем управлiння пристiнною течiєю з використанням iнтерцепторiв
2000 - 2(74) 2 -
43-50
[UKR] В.Горбань, І.Горбань
Дослiдження динамiки вихрових структур в кутовiй областi та поблизу поверхнi з заглибленням
1999 - 1(73) 1 -
4-11